Regulamin sklepu

Regulamin sklepu rowerowego Cyklisci.com

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupujących w sklepie internetowym Cyklisci.com

Sklep internetowy www.Cyklisci.com jest sklepem prowadzącym sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych i jest częścią firmy:

TYSAR Jacek Tysarczyk
ul. Świętokrzyska 58A
80-180 Gdańsk
NIP 583-281-06-11
REGON 221115663
tel. 535289963

 

2. Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie Cyklisci.com można składać będąc zarejestrowanym klientem lub bez rejestracji. System zamówień jest czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni powszednie w godzinach 10:00 - 18:00. Zamówienia realizowane są w kolejności ich złożenia, wysyłka następuje w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od otrzymania należności za zamówiony towar, pod warunkiem, że dany towar znajduje się na magazynie sprzedającego.

2. Klient dokonujący zakupów bez rejestracji przy każdym kolejnym zamówieniu musi podawać swoje dane osobowe i dane do wysyłki.

3. Klient zarejestrowany ma dostęp do swoich zamówień, promocji i rabatów. Nie ma potrzeby podawania swoich danych za każdym zamówieniem, dane te będą zapamiętane przez system sklepu.

4. Sprzedający zastrzega, że w przypadku niepełnych danych identyfikacyjnych, na które składają się imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, data urodzenia, bądź w przypadku podejrzenia ich nieprawdziwości, sprzedający może odmówić realizacji zamówienia.

5. Każde zamówienie jest potwierdzane przez sprzedającego listem e-mail wysyłanym na adres podany przez kupującego podczas rejestracji lub podczas jednorazowego zakupu bez rejestracji.

6. O zmianie statusu zamówienia kupujący jest informowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

7. W przypadku chęci odwołania złożonego zamówienia, kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienie zostaje wówczas anulowane, a potwierdzenie anulowania zamówienia kupujący otrzymuje e-mailem. Do momentu otrzymania informacji o anulowaniu, zamówienie należy traktować jako będące w trakcie realizacji. Zamówienia zrealizowane (wysłane) nie mogą zostać anulowane. 

8. Zamówienia z formą płatności "przelew", nieopłacone w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia zostają anulowane. Zamówienia z wybraną opcją "odbiór w sklepie stacjonarnym" i nieodebrane w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia również zostają anulowane.

9. W przypadku błędu w systemie lub braku towaru na magazynie sprzedający skontaktuje się z kupującym aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt aktualnie dostępny.

10. Wszystkie ceny podane na stronie www.cyklisci.com są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

11. Rowery firmy Unibike nie są sprzedawane wysyłkowo. Możliwy jest jedynie odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.

12. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

3. Wysyłka, formy płatności

1. Wysyłka zamówionych przez kupującego towarów następuje w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu opłacenia zamówienia przez kupującego. Za moment opłacenia zamówienia traktuje się zaksięgowanie kwoty za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki na konto sprzedającego.

2. Jeśli kupujący zdecydował się na formę dostawy za pobraniem, towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

3. Jeśli towar nie jest aktualnie dostępny na magazynie sprzedającego, sprzedający kontaktuje się z kupującym i indywidualnie ustala termin realizacji zamówienia.

4. Koszt wysyłki towaru określa cennik w dziale "wysyłka" na menu głównym sklepu. Wysyłki realizowane są przez firmę kurierską, przez Pocztę Polską lub przez Paczkomaty INPOST, co jest kwestią wyboru kupującego.

5. Dopuszczalne formy płatności: przelew bankowy, szybki przelew (za pomocą portalu PayNow lub Przelewy24), pobranie (płatność przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie), gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze w sklepie stacjonarnym. Możliwa jest również płatność online kartą płatniczą. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

6. Zamówiony towar można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym sprzedawcy przy ul. Świętokrzyskiej 58A w Gdańsku-Łostowicach. W takim wypadku dopuszczalnymi formami płatności jest przedpłata na konto, gotówka lub płatność kartą przy odbiorze. Przed odbiorem osobistym należy oczekiwać wiadomości e-mail z informacją o skompletowaniu zamówienia lub skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia daty i ewentualnej godziny odbioru zamówionych towarów. Ceny w sklepie internetowym są cenami promocyjnymi i mają zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych przez system sklepu internetowego. Jeśli chcą Państwo w sklepie stacjonarnym otrzymać cenę, jaka widnieje na stronie sklepu internetowego, wymagane jest złożenie zamówienia przez internet.


4. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedający oświadcza, że oferowany przez niego towar jest wolny od wad fabrycznych, fizycznych lub prawnych, chyba że opis produktu dowodzi inaczej.

2. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

3. Przy odbiorze przesyłki jeśli opakowanie nie budzi zastrzeżeń należy podjąć przesyłkę, następnie w obecności kuriera, należy otworzyć paczkę i sprawdzić jej zawartość pod kontem zgodności z zamówieniem oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkody i podpisać list przewozowy dopisując "odebrano z zastrzeżeniami". Powyższe czynności umożliwiają skuteczną procedurę reklamacji. Następnie należy powiadomić nasz sklep o zaistniałym fakcie celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. Reklamacje bez sporządzonego protokołu nie będą rozpatrywane.

4. Kupujący, zgodnie z obowiązującym prawem, ma możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwrotu towaru można dokonać bez podania przyczyny w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odsyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik  do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór w formacie PDF dostępny na dole strony, pod treścią regulaminu. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi kupujący. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4a. Adresem do kierowania zwrotów jest adres sklepu stacjonarnego sprzedawcy:
Sklep rowerowy TYSAR
ul. Świętokrzyska 58A
80-180 Gdańsk
tel 535289963

5. Reklamacja winna być złożona na piśmie (e-mail). W piśmie reklamacyjnym powinien być zawarty opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym, w celu ustalenia sposobu i terminu wysyłki.  reklamowanego towaru. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt przesyłki towaru uszkodzonego bądź wadliwego ponosi Sprzedający.

6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Reklamowany towar powinien posiadać również pełne, oryginalne wyposażenie., chyba że strony ustalą inaczej.

8. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 
9. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Prywatność - RODO

1. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych klientów podmiotom trzecim. Sprzedający oświadcza również, że zbiór danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi 138889.

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Sprzedającego). 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje klientom sklepu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania ich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia ich danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych,
- przenoszenia ich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu.

2. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.